Bản tin tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh

Quyết định Quy định điểm trúng tuyển đại học chính quy 2021, theo phương thức xét tuyển kết hợp

30/07/2021

Xem chi tiết Quyết định tại đây